Mgr. Pavel Kolert, advokát

Zastoupení klienta před soudem, rozhodcem či správním úřadem

Zastoupení klienta

 • obchodní spory podnikatelů
 • spotřebitelské spory
 • právní poradenství před zahájením řízení
  • analýza různých možností a konzultace dalšího postupu ve věci
 • zastupování v soudním řízení
  • právní poradenství a konzultace konkrétní věci před zahájením soudního řízení
  • sepis žaloby či návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
  • příprava odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu
  • zastoupení před soudem prvního stupně a soudem druhého stupně
  • sepis a podání řádných opravných prostředků jako je odvolání
  • příprava a podání mimořádných opravných prostředků jako je dovolání
  • sepis ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem
 • právní zastoupení před rozhodčími soudy
  • právní poradenství před zahájením rozhodčího řízení
  • sepis žaloby k rozhodci či rozhodčímu soudu
  • zastoupení klienta v rozhodčím řízení
  • zastoupení v řízení o zrušení rozhodčího nálezu
 • zastupování klienta v exekučním řízení
  • sepis a podání exekučního návrhu na základě exekučního titulu (rozsudku apod.)
  • příprava návrhu na zastavení exekučního řízení
  • sepis přihlášky pohledávky do dražby
  • pravidelná evidence postupu v dané věci a informování klienta o nových skutečnostech
 • zastupování klienta v insolvenčním řízení
  • sepis a podání přihlášky pohledávky insolvenčnímu soudu
  • příprava návrhu vyjádření insolvenčnímu soudu
  • komunikace s insolvenčním správcem
  • poradenství v oddlužení a konkursu

Nenašli jste v této sekci to, co jste hledali?

Zastoupení klienta

V tom případě si nedělejte starosti a ozvěte se mi, ať můžeme věc krátce prodiskutovat a zjistit, zda  Vám budu schopen pomoci nebo poradit.