Mgr. Pavel Kolert, advokát

Obchodní právo

Obchodní právo a podnikatelé

 

 • příprava a kontrola smluvní dokumentace
  • koupě movitých či nemovitých věcí včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
   • včetně prověření právního stavu nemovitostí
  • sepis různých smluv dle požadavků klienta
   • sepis smluv o dílo, nájemních a podnájemních smluv či smluv nepojmenovaných
  • posouzení a kontrola smluv dodaných druhou smluvní stranou a upozornění na rizika z těchto smluv plynoucích
 • zastupování podnikatele v soudních sporech
 • vymáhání pohledávek pro podnikatele
  • prověření a lustrace aktuálních informací o dlužníkovi včetně posouzení dané věci, návrhu strategie a dalších kroků, jak postupovat, zda vést spor či nikoli
  • zaslání předžalobní výzvy dlužníkovi
  • mimosoudní komunikace s dlužníky včetně sepisu listin potřebných k tomu, aby nutně nemuselo dojít k vymáhání pohledávky před soudem, přičemž takovými listinami jsou např. splátkové kalendáře či uznání dluhu 
  • zastupování podnikatele v soudním řízení, a to počínaje přípravou žaloby až po vyhlášení rozsudku coby exekučního titulu
  • zastoupení v exekučním řízení, a to včetně sepisu a podání exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, na základě něhož bude zahájeno exekuční řízení
  • pravidelné informování klienta o nových událostech v řízení
  • zastupování podnikatele coby věřitele v insolvenčním řízení
  • vedení seznamu pohledávek a jeho pravidelné průběžné aktualizace na základě změn ve vymáhání pohledávek a pravidelné informování klienta o průběhu vymáhání jeho pohledávky
 • dispozice s pohledávkou a postoupení pohledávky v případě, že chcete pohledávku prodat
  • prodej a koupě pohledávky
  • sepis k tomu potřebných dokumentů jako je postoupení pohledávky včetně zaslání potřebných dokumentů exekutorovi či soudu

Obchodní právo včetně problematiky společností

 • právní poradenství při založení obchodních společností a družstev
  • příprava potřebných dokumentů, jako jsou společenské smlouvy či smlouvy o výkonu funkce
  • pomoc se založením osobních společností jako jsou veřejná obchodní společnost či komanditní společnost a kapitálových společností jako společnost s ručením omezeným či akciová společnost
 • změny ve společnostech a družstvech
  • převod obchodního podílu
  • změna počtu členů statutárního orgánu
  • změna způsobu jednání statutárního orgánu
 • zastoupení v rejstříkovém řízení
 • právní poradenství a zastoupení v insolvenčním řízení
  • zastoupení věřitele v insolvenčním řízení
  • sepis věřitelského insolvenčního návrhu
  • poradenství dlužníkům v insolvenčním řízení
 • likvidace společností

Jak bude poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva vypadat?

Jsem připraven Vám pomoci s Vaší věcí osobně na schůzce či online.

Postup při vzájemné spolupráci:

Nenašli jste v této sekci to, co jste hledali?

Obchodní právo

V tom případě si nedělejte starosti a ozvěte se mi, ať můžeme věc krátce prodiskutovat a zjistit, zda  Vám budu schopen pomoci nebo poradit.