Mgr. Pavel Kolert, advokát

Správní právo a zastupování před správními orgány

Správní právo

 • správní právo 
 • právní poradenství v záležitostech týkajících se správního práva
 • příprava a sepis různých právních rozborů a stanovisek v konkrétní věci
 • zastupování před správními orgány ve správních řízeních
  • zastoupení fyzických osob či právnických osob v řízeních před správními orgány
  • příprava vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
  • sepis opravných prostředků ve správním řízení, jako je odvolání či stížnost proti rozhodnutí správního orgánu
  • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
   • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, konzultace ohledně řízení před katastrálním úřadem, či zpětvzetí návrhu na vklad v případě vadného podání apod.
 • zastupování v řízení o přestupcích od zahájení řízení až po jeho pravomocné skončení
  • zastoupení obviněného z přestupku v případě přestupků projednávaných z úřední povinnosti správního orgánu
  • těmito přestupky mohou být dopravní přestupky, přestupky na úseku podnikání nebo přestupky proti občanskému soužití a další
 • zastupování v řízeních před správními soudy
  • zastoupení klienta proti nezákonnému rozhodnutí správního orgánu
  • obrana práv klienta v případě zasažení či zasahování do jeho práva ze strany správního orgánu
  • sepis žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
  • příprava vyjádření, stížností a jiných podání správnímu soudu
  • sepis podání na soud, jako jsou správní žaloba či kasační stížnost

Nenašli jste v této sekci přesně to, co jste hledali?

Správní právo

V tom případě si nedělejte starosti a ozvěte se mi, ať můžeme věc krátce prodiskutovat a zjistit, zda  Vám budu schopen pomoci nebo poradit.