Mgr. Pavel Kolert, advokát

Právní služby

Vymáhání pohledávek a jejich správa

 

 • vymáhání pohledávek a jejich správa
  • prověření a lustrace aktuálních informací o dlužníkovi včetně posouzení dané věci a návrhu strategie a dalších kroků, jak postupovat, zda vést spor či nikoli
  • zaslání předžalobní výzvy dlužníkovi
  • mimosoudní komunikace s dlužníky včetně sepisu listin potřebných k tomu, aby nutně nemuselo dojít na vymáhání pohledávky před soudem, takovými listinami jsou např. splátkové kalendáře či uznání dluhu 
  • zastupování věřitele v soudním řízení, a to od přípravy žaloby až po vyhlášení rozsudku coby exekučního titulu
  • sepis a podání exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi na základě něhož bude zahájeno exekuční řízení
  • zastoupení věřitele v exekučním řízení včetně pravidelného informování klienta o nových událostech v řízení
  • zastupování věřitele v insolvenčním řízení
  • vedení seznamu pohledávek a jeho průběžná aktualizace včetně pravidelné aktualizace na základě změn ve vymáhání pohledávky a pravidelné informování klienta o průběhu vymáhání jeho pohledávky
 • dispozice s pohledávkou a postoupení pohledávky v případě, že chcete pohledávku prodat
  • prodej pohledávky a koupě pohledávky
  • sepis k tomu nutných dokumentů jako dohoda o postoupení pohledávky včetně zaslání potřebných dokumentů exekutorovi či soudu

Vymáhání pohledávek a další služby

 • prohlášení o pravosti podpisu na listině
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • uplatnění práv poškozených včetně práva poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy
 • sepis trestního oznámení
 • příprava různých vyjádření a rešerše
  • sepis reakce na dopis z úřadu či dopis protistrany apod.
 • individuální poradenství jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele

Nenašli jste v této sekci to, co jste hledali?

Vymáhání pohledávek a jejich správa

Samozřejmě se mohlo stát, že jste požadovanou službu na těchto stránkách nenašli.

V tom případě si nedělejte starosti a ozvěte se mi, ať můžeme věc krátce prodiskutovat a zjistit, zda Vám budu schopen pomoci nebo poradit.